Kjerstin Gjengedal

Gjengedal portrett

E-post

kjerstin.gjengedal@runbox.no

Mobil

41669651

Kort om meg

Frilansjournalist med realfagsutdanning, basert i Amsterdam, Nederland.

Biografi

Eg har lang erfaring som journalist og forskingsformidlar. Er spesielt kjent med universitets- og høgskulesektoren, norsk og europeisk forskingspolitikk, vitskapsteoretiske/vitskapskritiske spørsmål og samspel mellom forsking og politikk, i Noreg og internasjonalt. Er interessert i internasjonalt forskingssamarbeid, klima, miljø og berekraft, energi og teknologi, og har også erfaring med kulturstoff. Likar utfordringane ved å formidle komplekst stoff, og glad i å bidra med eigne idear. Språksikker på begge målformer. Fotograferer ved behov.

Målform

Bokmål, Nynorsk

Norsk Journalistlag

Om Frilanskatalogen

Frilanskatalogen er utviklet og driftes av Norsk Journalistlag (NJ). Den viser de frilansjournalister og - fotografer som er medlemmer i NJ og som har registrert seg i katalogen. Her kan oppdragsgivere enkelt finne frem til aktuelle frilansere, og ta direkte kontakt.

Les mer om Norsk Journalistlag

Om NJ Frilans

NJ Frilans er et lag i Norsk Journalistlag. Journalister og fotografer som har journalistikk som yrke, kan søke om medlemskap. Norsk Journalistlag arbeider for medlemmenes arbeidsbetingelser og for journalistikkens vilkår i samfunnet.

Les mer om NJ Frilans