Kort om meg

Frilansjournalist med realfagsutdanning, basert i Amsterdam, Nederland.

Biografi

Eg har lang erfaring som journalist og forskingsformidlar. Er spesielt kjent med universitets- og høgskulesektoren, norsk og europeisk forskingspolitikk, vitskapsteoretiske/vitskapskritiske spørsmål og samspel mellom forsking og politikk, i Noreg og internasjonalt. Er interessert i internasjonalt forskingssamarbeid, klima, miljø og berekraft, energi og teknologi, og har også erfaring med kulturstoff. Likar utfordringane ved å formidle komplekst stoff, og glad i å bidra med eigne idear. Språksikker på begge målformer. Fotograferer ved behov.

Sidan 2020 produserer eg podkasten Alternativ økonomi i lag med ein kollega, eit uavhengig journalistisk prosjekt der vi intervjuar menneske som eksperimenterer med nye, meir natur- og menneskevenlege, måtar å organisere det økonomiske systemet på.

Målform

Bokmål, Nynorsk

Norsk Journalistlag

Om Frilanskatalogen

Frilanskatalogen er utviklet og driftes av Norsk Journalistlag (NJ). Den viser de frilansjournalister og - fotografer som er medlemmer i NJ og som har registrert seg i katalogen. Her kan oppdragsgivere enkelt finne frem til aktuelle frilansere, og ta direkte kontakt.

Les mer om Norsk Journalistlag

Om NJ Frilans

NJ Frilans er et lag i Norsk Journalistlag. Journalister og fotografer som har journalistikk som yrke, kan søke om medlemskap. Norsk Journalistlag arbeider for medlemmenes arbeidsbetingelser og for journalistikkens vilkår i samfunnet.

Les mer om NJ Frilans