Anne Sande

Adresse

Bjørnerabben 3
0383 Oslo

Telefon

92243428

E-post

ab.sande@outlook.com

Mobil

92243428

Kort om meg

Eg er utdanna journalist og har jobba i avis og radio. Frå 2004 til 2021 har eg undervist i mediefag på vgs. No frilanser eg på fulltid og tar oppdrag for ulike medier og organisasjonar.

Biografi

Eg leverer tekst og bilete til nett og papir og lydinnslag til podkast og radio. Eg kan også jobbe med nettpublisering. Eg tek oppdrag for ulike oppdragsgjevarar med ulike målgrupper. 
Tema eg gjerne skriv om er skule og utdanning, friluftsliv og helse, kultur, mangfald og integrering, frivillig arbeid og organisasjonsliv. Eg har sjølv mangeårig erfaring med frivillig arbeid i ulike organisasjonar.
Eg leverer journalistikk både på nynorsk og bokmål. Reportasje, feature og portrett er sjangrane eg likar best å jobbe med. Som nyutdanna journalist på 90-talet jobba eg i avis og radio, og som medielærar i vidaregåande skule hadde eg mellom anna ansvar for lydproduksjon. I 2022-23 jobba eg mykje med lyd (podkast, radio og innlesing av lydbøker), samt video. Min base er Oslo, men oppdrag som inneber reiseaktivitet er også interessante.  

Arbeidserfaring:
 • Medielærar og lærar for minoritetsspåklege
 • Informasjonssjef 
 • Prosjektleiar
 • Informasjons- og kommunikasjonsarbeid
 • Radioreporter 
 • Avisjournalist 

Studier:
 • Menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering (Universitetet i Sørøst-Norge)
 • Kreativ webdesign (Høgskolen på Vestlandet)
 • Praktisk pedagogisk utdanning (Høgskulen i Sogn og Fjordane)
 • Journalistutdanning (Høgskolen i Rogaland)
 • Sosialantropologi (Universitetet i Oslo)
 

Målform

Bokmål, Nynorsk

Språk jeg behersker

engelsk og tysk

Arbeidsprøver

Arbeidsprøvene (inkl fotografier/tegninger) er beskyttet etter Lov om opphavsrett, og kan ikke brukes uten avtale med frilanseren på denne siden.

Norsk Journalistlag

Om Frilanskatalogen

Frilanskatalogen er utviklet og driftes av Norsk Journalistlag (NJ). Den viser de frilansjournalister og - fotografer som er medlemmer i NJ og som har registrert seg i katalogen. Her kan oppdragsgivere enkelt finne frem til aktuelle frilansere, og ta direkte kontakt.

Les mer om Norsk Journalistlag

Om NJ Frilans

NJ Frilans er et lag i Norsk Journalistlag. Journalister og fotografer som har journalistikk som yrke, kan søke om medlemskap. Norsk Journalistlag arbeider for medlemmenes arbeidsbetingelser og for journalistikkens vilkår i samfunnet.

Les mer om NJ Frilans