Magnhild Landrø

Adresse

Zinobervn 54
0758 Oslo

Telefon

22499033

E-post

magnhild.landro@online.no

Mobil

48268365

Kort om meg

KURS: Grunnkurs i journalistikk for folk som lager menighetsblader og lokale blader for organisasjoner. I tillegg tilbyr jeg både redesign av og coaching for menighetsblader (over tid).

Biografi

Lang bakgrunn som journalist, med trenet blikk for god presentasjon. 24 år som reporter i Familien. 35 års erfaring med produksjon av ulike menighetsblader. Markedsføringsskolen. Ett års kompetanseheving (estetiske fag). Div kurs i foto/bildebehandling/InDesign/Photoshop/feature/etc. Kryssodrodusent. Grafisk design: blader, bøker, plakater, brosjyrer, cd-cover, årsrapporter, kalendere, etc. Nå: mest kursvirksomhet: kommunikasjon, presentasjon, journalistikk for folk innen kirken og kristelige/humanitære organisasjoner. 2013: Ansvarlig for et større forskningsprosjekt om norske menighetsblader, med støtte fra RAM, en undersøkelse som har vakt oppsikt i mediekretser. 2016-17: Studie på ACE (Association for Church Editors) og Parish Pump, to britiske kompetanseleverandører for menighetbladprodusenter. Studierapporten vurderer en evt oppstart av noe tilsvarende i Norge/Skandinavia.

Målform

Bokmål, Nynorsk

Språk jeg behersker

engelsk

Arbeidsprøver

Arbeidsprøvene (inkl fotografier/tegninger) er beskyttet etter Lov om opphavsrett, og kan ikke brukes uten avtale med frilanseren på denne siden.

Norsk Journalistlag

Om Frilanskatalogen

Frilanskatalogen er utviklet og driftes av Norsk Journalistlag (NJ). Den viser de frilansjournalister og - fotografer som er medlemmer i NJ og som har registrert seg i katalogen. Her kan oppdragsgivere enkelt finne frem til aktuelle frilansere, og ta direkte kontakt.

Les mer om Norsk Journalistlag

Om NJ Frilans

NJ Frilans er et lag i Norsk Journalistlag. Journalister og fotografer som har journalistikk som yrke, kan søke om medlemskap. Norsk Journalistlag arbeider for medlemmenes arbeidsbetingelser og for journalistikkens vilkår i samfunnet.

Les mer om NJ Frilans