Inge Fosselie

Adresse

Ospeveien 35
4622 Kristiansand

Telefon

38011520

Mobil

90892966

E-post

ingefo@gmail.com

Kort om meg

Tidligere ansatt i NRK, AS Media og Statens vegvesen, driver nå foretakendet Fosscom.

Biografi

Ved siden av variert journalistisk arbeid i radio, tv, aviser og magasiner, har jeg laget journalistiske rapporter og utredninger for Statens vegvesen region sør, region nord, Vegdirektoratet, Miljøverndepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune. De fleste oppdragene har vært knyttet til arealplanlegging, samferdsel og byutvikling.

Målform

Bokmål

Språk jeg behersker

Norsk, engelsk flytande

Norsk Journalistlag

Om Frilanskatalogen

Frilanskatalogen er utviklet og driftes av Norsk Journalistlag (NJ). Den viser de frilansjournalister og - fotografer som er medlemmer i NJ og som har registrert seg i katalogen. Her kan oppdragsgivere enkelt finne frem til aktuelle frilansere, og ta direkte kontakt.

Les mer om Norsk Journalistlag

Om NJ Frilans

NJ Frilans er et lag i Norsk Journalistlag. Journalister og fotografer som har journalistikk som yrke, kan søke om medlemskap. Norsk Journalistlag arbeider for medlemmenes arbeidsbetingelser og for journalistikkens vilkår i samfunnet.

Les mer om NJ Frilans