Astri Vannebo

Adresse

Thomas Heftyes gate 50
0267 Oslo

Telefon

22 44 57 02

E-post

astri@munkedammen.no

Mobil

92 44 88 98

Kort om meg

Alle sider ved kommunikasjon, informasjon og formidling opptar meg. Jeg liker å lede, også meg selv, især gjennom å løse gitte oppgaver og oppdrag. Svært gjerne i dialog med andre.

Biografi

Som journalist og redaksjonssjef ble jeg økende opptatt av organisasjonsutvikling. Dette førte meg til BIs Master of Management, hvor jeg skrev masteroppgave om Småprat på jobben, noe som bidro til toppkarakteren A. Under masterstudiet jobbet jeg deltid som forskningskoordinator ved Statens Institutt for rusmiddelforskning. Siden har jeg jobbet frilans med oppdragsgivere som NOVA, Tidsskrift for Norsk Psykologforening, seniorpolitikk.no, Musikk-Kultur og Kunnskapssenteret for helsetjenesten. Er nå i 70% fast stilling ved Atferdssenteret. Jobber frilans ved siden av. Kort om kompetansen: Redaksjonelt arbeid, journalistikk og kommunikasjon, ledelse og HR, pedagogikk og musikk. Sosial, utadvendt og til enhver tid lærelysten.  
 

Målform

Bokmål

Språk jeg behersker

engelsk, noe spansk, noe fransk

Norsk Journalistlag

Om Frilanskatalogen

Frilanskatalogen er utviklet og driftes av Norsk Journalistlag (NJ). Den viser de frilansjournalister og - fotografer som er medlemmer i NJ og som har registrert seg i katalogen. Her kan oppdragsgivere enkelt finne frem til aktuelle frilansere, og ta direkte kontakt.

Les mer om Norsk Journalistlag

Om NJ Frilans

NJ Frilans er et lag i Norsk Journalistlag. Journalister og fotografer som har journalistikk som yrke, kan søke om medlemskap. Norsk Journalistlag arbeider for medlemmenes arbeidsbetingelser og for journalistikkens vilkår i samfunnet.

Les mer om NJ Frilans