GURI CHARLOTTE WIGGEN

Adresse

Fjordgata 28
7010 Trondheim

E-post

guriw@broadpark.no

Mobil

90753227

Kort om meg

Den norske journalisten som har rapportert mest fra MALI, som er blant de 10 mest underrapporterte kriser ifølge media 2021. Klima og likestilling i utviklingsland. Mastergrad i Utviklingsstudier.

BiografiGuri C Wiggen: Erfaren journalist med  Internasjonalt Diplom i Journalistikk og Mastergrad i Utviklingsstudier fra Mexico og Gender studier fra Nicaragua. Jobber for en rekke aviser og tidsskrifter. Har publiserte mange artikler fra Mali siden 2013 fram til i dag, og jobber med Afrikas største kompetanse-kvinnenettverk i Elfenbenskysten.

Har mottatt flere reisestipender fra Institutt for Journalistikk og Fritt Ord. Forfatter av boka fra Almisser til Verdighet – mikrokreditt for fattige 2005. Styremedlem i Norsk Journalistlag Frilans 2014-2016. Styremedlem i Mikrofinans Norge fra 2007- 2016. Kurset i Utenriksjournalistikk i The Guardian. Redaksjonsmedlem av www.Afrika.no 

Fokus:samfunn, fattigdomsbekjempelse, miljø, kvinner og likestilling, sikkerhetssituasjonen i Sahel, entreprenørskap og relaterte utviklingsspørsmål. Oppdrag i Elfenbenskysten og Mali, 2020.

Startet som frilanser i krig- og konfliktområdet Nicaragua som 20-åring, bodde i Mellom Amerika over ti år. Journalistutdannet i England, Master i utviklingsstudier fra Mexico. Konsulentoppdrag for NGO-er og FN i Nicaragua. Kommunikasjonsrådgiving for beredskapsstyrken i Flyktningehjelpen i 2012. Publiserer fra Mali, norsk partnerland.Tidligere medarbeider i dokumentarfilmer med Electra Media, Stockholm for nordiske tv kanaler, frilansjournalist for IPS (Inter Press Service) fra 1999-2004. Skriver for en rekke  tidsskrifter, aviser samt nett-publikasjoner og holder foredrag og coacher i kommunikasjon. 


Målform

Bokmål

Språk jeg behersker

norsk, spansk, engelsk og fransk

Arbeidsprøver

Arbeidsprøvene (inkl fotografier/tegninger) er beskyttet etter Lov om opphavsrett, og kan ikke brukes uten avtale med frilanseren på denne siden.

Norsk Journalistlag

Om Frilanskatalogen

Frilanskatalogen er utviklet og driftes av Norsk Journalistlag (NJ). Den viser de frilansjournalister og - fotografer som er medlemmer i NJ og som har registrert seg i katalogen. Her kan oppdragsgivere enkelt finne frem til aktuelle frilansere, og ta direkte kontakt.

Les mer om Norsk Journalistlag

Om NJ Frilans

NJ Frilans er et lag i Norsk Journalistlag. Journalister og fotografer som har journalistikk som yrke, kan søke om medlemskap. Norsk Journalistlag arbeider for medlemmenes arbeidsbetingelser og for journalistikkens vilkår i samfunnet.

Les mer om NJ Frilans