GURI CHARLOTTE WIGGEN

Dsc 0202

Adresse

Fredriksborgveien 20
0286 Oslo

E-post

guriw@broadpark.no

Mobil

90753227

Kort om meg

Journalist med lang uteerfaring.Intersseområder: internasjonal politikk, samfunnsspørsmål, utviklingspolitikk, globale temaer og innovasjon. I redaksjonsrådet i www.afrika.no

BiografiGuri C Wiggen: Erfaren frilansjournalist med  Internasjonalt Diplom i Journalistikk og Mastergrad i Utviklingsstudier fra Mexico. Har i de siste årene publiserte en rekke artikler fra Mali, har mottatt flere reisestipender fra Norsk Journalistlag. Forfatter av boka fra Almisser til Verdighet – mikrokreditt for fattige. Styremedlem i Norsk Journalistlag Frilans 2014-2016. Styremedlem i Mikrofinans Norge fra 2007- 2016. Kurset i Utenriksjournalistikk i The Guardian. Redaksjonsmedlem av www.Afrika.no (Fokus:samfunn, forskning, fattigdomsbekjempelse, sosialt entreprenørskap, gender og sikkerhetssituasjonen).

Startet som frilanser i krig- og konfliktområdet Nicaragua som 20-åring bodde i Mellom Amerika over ti år. Journalistutdannet i England, Master i utviklingsstudier fra Mexico. Konsulentoppdrag for NGOer og FN i Nicaragua. Kommunikasjonsrådgiving for beredskapsstyrken i Flyktningehjelpen i 2012. Publiserer fra Mali, norsk fokusland ( 2013-2017).Tidligere dokumentarfilm med Electra Media, Stockholm (for nordiske tv kanaler), tidli.frilansjournalist for IPS (Inter Press Service) Skriver for en rekke  tidsskrifter, aviser og nettpublikasjoner. Holder foredrag på forespørsel.


Målform

Bokmål

Språk jeg behersker

spansk, engelsk, fransk

Arbeidsprøver

Arbeidsprøvene (inkl fotografier/tegninger) er beskyttet etter Lov om opphavsrett, og kan ikke brukes uten avtale med frilanseren på denne siden.

Norsk Journalistlag

Om Frilanskatalogen

Frilanskatalogen er utviklet og driftes av Norsk Journalistlag (NJ). Den viser de frilansjournalister og - fotografer som er medlemmer i NJ og som har registrert seg i katalogen. Her kan oppdragsgivere enkelt finne frem til aktuelle frilansere, og ta direkte kontakt.

Les mer om Norsk Journalistlag

Om NJ Frilans

NJ Frilans er et lag i Norsk Journalistlag. Journalister og fotografer som har journalistikk som yrke, kan søke om medlemskap. Norsk Journalistlag arbeider for medlemmenes arbeidsbetingelser og for journalistikkens vilkår i samfunnet.

Les mer om NJ Frilans