Eva-Kristin Urestad Pedersen

Adresse

Circonvallazione Gianicolense 296
00152 Roma

Telefon

00393393713285

E-post

ekurestad@gmail.com

Mobil

00393393713285

Kort om meg

Jeg er basert i Roma, og har internasjonale tema, politikk og samfunn i Sør-Europa og Nord-Afrika som hovedinteressefelt, ved siden av kunst og kulturstoff.

Biografi

Eva-Kristin Urestad Peddersen, f. 1981 i Kristiansand. Fast bosatt i Roma, Italia.

Jeg jobbet i syv år i FN-systemet, med base her i Roma. I 2013 for å bytte karrierevei, og satse på en frilanskarriere innen journalistikk, med oversetting og konsulentvirksomhet i internasjonale organisasjoner som bivirksomheter. 

Jeg er utdannet i Internasjonale Studier, med to mastergrader, én i migrasjonshistorie (Universitetet i Leiden), og én i korrupsjonsstudier (Universitetet i Bergen). Jeg snakker 6 språk godt (norsk, engelsk, fransk, spansk, italiensk og portugisisk) og klarer meg også på russisk. 

Mine hovedfelt som journalist følger i det store og det hele mine utdanningsvalg og tidligere profesjonelle erfaringer, og kretser derfor om internasjonale tema, med politisk og sosial utvikling i MIddelhavsområdet som spesialfelt. Jeg har min egen blogg om italiensk og spansk politikk på Europeisk Politikk (https://www.europeiskpolitikk.no/piazzapolitikk), er med i redaksjonen i Transit Magasin, og skriver også ofte for Bistandsaktuelt, der jeg gjør god nytte av et svært bredt kontaktnettverk i internasjonale organisasjoner. ,

Samtidi er jeg også en ivrig kunstskribent, og har en egen kunstblogg (http://theartblog.sorlandsydland.com/). TIl sist dekker jeg gjerne internasjonale tennis-turneringer ved leilighet.


Målform

Bokmål

Arbeidsprøver

Arbeidsprøvene (inkl fotografier/tegninger) er beskyttet etter Lov om opphavsrett, og kan ikke brukes uten avtale med frilanseren på denne siden.

Norsk Journalistlag

Om Frilanskatalogen

Frilanskatalogen er utviklet og driftes av Norsk Journalistlag (NJ). Den viser de frilansjournalister og - fotografer som er medlemmer i NJ og som har registrert seg i katalogen. Her kan oppdragsgivere enkelt finne frem til aktuelle frilansere, og ta direkte kontakt.

Les mer om Norsk Journalistlag

Om NJ Frilans

NJ Frilans er et lag i Norsk Journalistlag. Journalister og fotografer som har journalistikk som yrke, kan søke om medlemskap. Norsk Journalistlag arbeider for medlemmenes arbeidsbetingelser og for journalistikkens vilkår i samfunnet.

Les mer om NJ Frilans