Dag Sørlie

Adresse

Hosleveien 112
1357 Bekkestua

Telefon

+47 975 33 787

Mobil

+47 975 33 787

E-post

dsorlie@online.no

Kort om meg

Jeg har jobbet som frilansjournalist/fotograf og radioreporter de siste 20 årene, og er en av initiativ-takerne til etableringen av www.båttv.no. Skriver om båtliv. ferie (les reiseliv) og fritid.

Biografi

Jeg har bred erfaring fra reiselivsbransjen; fra administrative stillinger i reisebyrå, turoperatør, flyselskap og rederinæring - og fra mangeårig tjeneste i forsvaret. Jeg har også vært engasjert i båtbransjen, som eier og daglig leder av Båtmegler'n AS, ved siden av at jeg har levert regel-messig, aktuelt stoff til dagsaviser, båtblader og reiselivsmagasiner.

Jeg var redaktør i FRITIDSBÅTEN, har vært redaksjonell medarbeider i BÅTLIV, SEILAS og BÅTBØRSEN. Var aktiv deltaker i etableringen av nærradio i Oslo, og har i mange år vært redaktør av BÅTRADIOEN. Jeg har også vært redaktør for den skandinaviske utgaven av Travel Trade Gazette.

Båt-TV har moderne utstyr og egne produsenter med bred fjernsynserfaring, lyd- og redigerings arbeid. Vi påtar oss både små- og store oppdrag, helt uavhengig av bransje. Vi opererer fra moderne lokaler på IT Fornebu. Trenger du en web-profilering av din organisa-sjon eller næringsvirksomhet, gir vi deg gjerne et uforbindtlig tilbud! Vi leverer også innslag til NRK Fjernsynet og andre fjernsynskanaler. Vi redigerer på FinalCutPro.

Jeg kombinerer gjerne redaksjonelle oppdrag med foto- og/eller videofilming.

Medlem av Norsk Reiselivsjournalist Forening NRJ

Målform

Bokmål

Språk jeg behersker

engelsk og noe tysk, svensk og dansk

Arbeidsprøver

Arbeidsprøvene (inkl fotografier/tegninger) er beskyttet etter Lov om opphavsrett, og kan ikke brukes uten avtale med frilanseren på denne siden.

Norsk Journalistlag

Om Frilanskatalogen

Frilanskatalogen er utviklet og driftes av Norsk Journalistlag (NJ). Den viser de frilansjournalister og - fotografer som er medlemmer i NJ og som har registrert seg i katalogen. Her kan oppdragsgivere enkelt finne frem til aktuelle frilansere, og ta direkte kontakt.

Les mer om Norsk Journalistlag

Om NJ Frilans

NJ Frilans er et lag i Norsk Journalistlag. Journalister og fotografer som har journalistikk som yrke, kan søke om medlemskap. Norsk Journalistlag arbeider for medlemmenes arbeidsbetingelser og for journalistikkens vilkår i samfunnet.

Les mer om NJ Frilans