Silje Pileberg

Adresse

Bertrand Narvesens vei 23
0661 Oslo

Telefon

45427859

E-post

silje.pileberg@gmail.com

Mobil

45427859

Kort om meg

Frilansjournalist med solid utdanning og erfaring

Biografi

Har lang erfaring som journalist, og har i tillegg jobba med kommunikasjon innan klima og forsking. 

Tildelt ViS-prisen for kritisk, innsiktsfull og vederheftig forskingsjournalistikk i 2015: http://vis-stavanger.no/priser/tildelinger

Er i dag frilansjournalist på fulltid. Eg har fleire faste oppdragsgjevarar men mottar gjerne nye oppdrag. Har god kunnskap om forsking, særleg innan miljøfeltet. Er spesielt glad i å jobbe med stoff som går i djupna - reportasjar, portrett og temasaker.

Eg har spesiell kjennskap til feltet litterær/forteljande journalistikk og har skrive fleire forteljande reportasjar. Innimellom held eg førelesingar om forteljande journalistikk eller forskingsjournalistikk, mellom anna ved Oslo Met (tidlegare Høgskolen i Oslo og Akershus). Her har eg også vore sensor, samt bidragsytar til boka Putting a Face on It. Individual Exposure and Subjectivity in Journalism (Cappelen Damm, 2017).

Eg er utdanna journalist ved Høgskolen i Oslo (2003) og fullførte master i journalistikk ved Universitetet i Oslo / Høgskolen i Oslo og Akershus i 2014. Har også ein bachelor i samfunnsøkonomi og utviklingsstudiar.

Eg leverer alltid godt og nøye gjennomarbeida stoff. Har mange gode idear, og ser ofte ting frå nye vinklar. Eg leverer saker både på nynorsk og bokmål. 

Meir info på nettsida mi: http://www.siljepileberg.com

Språk jeg behersker

engelsk, italiensk, noe tysk

Norsk Journalistlag

Om Frilanskatalogen

Frilanskatalogen er utviklet og driftes av Norsk Journalistlag (NJ). Den viser de frilansjournalister og - fotografer som er medlemmer i NJ og som har registrert seg i katalogen. Her kan oppdragsgivere enkelt finne frem til aktuelle frilansere, og ta direkte kontakt.

Les mer om Norsk Journalistlag

Om NJ Frilans

NJ Frilans er et lag i Norsk Journalistlag. Journalister og fotografer som har journalistikk som yrke, kan søke om medlemskap. Norsk Journalistlag arbeider for medlemmenes arbeidsbetingelser og for journalistikkens vilkår i samfunnet.

Les mer om NJ Frilans