Kari Johanna Tveit

Kari johanna tveit

Adresse

Grønnegat 8
9008 Tromsø

Telefon

91628378

E-post

karijohannatveit@gmail.com

Mobil

91628378

Kort om meg

Eg kjem frå Vestlandet men har budd i Tromsø i 16 år. Har jobba mange år i sjømatnæringa og ni år som journalist i fagbladet Norsk Fiskeoppdrett. Har no etablert selskapet Amarine AS.

Biografi

Eg har i hovudsak jobba med saker knytt til sjømatnæringa med vekt på forsking, oppdrett, biologi og teknologi. Har også laga mange artiklar om problemstillingar knytt til havbruk og villaks.

Målform

Bokmål, Nynorsk

Norsk Journalistlag

Om Frilanskatalogen

Frilanskatalogen er utviklet og driftes av Norsk Journalistlag (NJ). Den viser de frilansjournalister og - fotografer som er medlemmer i NJ og som har registrert seg i katalogen. Her kan oppdragsgivere enkelt finne frem til aktuelle frilansere, og ta direkte kontakt.

Les mer om Norsk Journalistlag

Om NJ Frilans

NJ Frilans er et lag i Norsk Journalistlag. Journalister og fotografer som har journalistikk som yrke, kan søke om medlemskap. Norsk Journalistlag arbeider for medlemmenes arbeidsbetingelser og for journalistikkens vilkår i samfunnet.

Les mer om NJ Frilans