Ingeborg Altern

Adresse

Engelsrud terrasse 37a
1385 Asker

Telefon

66783673

Mobil

94131816

E-post

kom@altern.no

Kort om meg

Har du store mengder data som skulle vært analysert? Har du et blad eller en avis som trenger desking? Jeg kan hjelpe deg! I tillegg tar jeg gjerne oppdrag med reportasjer, intervju, foto o.l.

Biografi

Jeg er en allsidig frilanser bosatt i Asker. Jeg har jobbet på desken i Vårt Land, både som vanlig deskjournalist og med ansvar for fotodesken. Som frilanser har jeg hatt deskansvar og/eller redaktøransvar for flere blader. At jeg både er journalist og designer er min styrke. Jeg skriver egne tekster, redigerer andres og og setter teksten sammen med bilder og illustrasjoner. Jeg liker også å lage nyhetsgrafikk – jeg liker å forenkle komplekse saker til forstålig grafikk.     
 

Jeg har 15 års erfaring med nettarbeid – både design, koding og innhold. Jeg programmerer gjerne, både på nett og med kontorprogramvare. Å systematisere, arbeide med databaser og analysere data i Excel er gøy! Dessuten har jeg lang erfaring i å pløye gjennom offentlige dokumenter.   


Jeg tar gjerne både faste og sporadiske oppdrag.


Målform

Bokmål

Språk jeg behersker

engelsk og litt tysk

Norsk Journalistlag

Om Frilanskatalogen

Frilanskatalogen er utviklet og driftes av Norsk Journalistlag (NJ). Den viser de frilansjournalister og - fotografer som er medlemmer i NJ og som har registrert seg i katalogen. Her kan oppdragsgivere enkelt finne frem til aktuelle frilansere, og ta direkte kontakt.

Les mer om Norsk Journalistlag

Om NJ Frilans

NJ Frilans er et lag i Norsk Journalistlag. Journalister og fotografer som har journalistikk som yrke, kan søke om medlemskap. Norsk Journalistlag arbeider for medlemmenes arbeidsbetingelser og for journalistikkens vilkår i samfunnet.

Les mer om NJ Frilans