Per Flåthe

Adresse

Gamle Bamblevei 20
3970 Langesund

Telefon

+4735972761

E-post

pflaathe@mac.com

Mobil

+4792493039

Kort om meg

Jeg er en 55 år gammel nyhetsrev og fotograf. Har bred erfaring med mange typer saker fra harde nyhetssakene innen krim, ulykker og hendelser til reportasjer, portretter. Jeg er også ivrig på natur.

Biografi

Født i Ålesund i 1955, men ble ikke boende lenge i den delen av Norge. I hovedsak er jeg vokst opp i Langesund, med perioder i Frankrike og Trondheim.

Etter gymnas og militærtjeneste begynte jeg i fotolære. Senere arbeidet ni år i prosessindustrien som innkjøper og fotograf, samt skrev og fotograferte en del frilans for Varden og PD.

i 1988 gikk jeg fulltid ut i frilansvirket. Dette ble kombinert med fotografering. Begynte å arbeide for Dagbladet. I 1992 og 1993 arbeidet jeg for Dagbladet og NTB i Oslo. I hovedsak som fotograf, men tok opp igjen skrivingen.

fra 1994 til 2007 arbeidet frilans for PD, Dagbladet, Norsk Oljerevy, samt andre organer. I deler av perioden arbeidet som fast ansatt i PD (Porsgrunn Dagblad). 

Fra 2008 arbeidet hovedsakelig for TA og Dagbladet, før jeg i 2012 også startet egen publisering. 

Målform

Bokmål

Språk jeg behersker

engelsk og noe tysk

Norsk Journalistlag

Om Frilanskatalogen

Frilanskatalogen er utviklet og driftes av Norsk Journalistlag (NJ). Den viser de frilansjournalister og - fotografer som er medlemmer i NJ og som har registrert seg i katalogen. Her kan oppdragsgivere enkelt finne frem til aktuelle frilansere, og ta direkte kontakt.

Les mer om Norsk Journalistlag

Om NJ Frilans

NJ Frilans er et lag i Norsk Journalistlag. Journalister og fotografer som har journalistikk som yrke, kan søke om medlemskap. Norsk Journalistlag arbeider for medlemmenes arbeidsbetingelser og for journalistikkens vilkår i samfunnet.

Les mer om NJ Frilans