Christer Dynna

Telefon

92041533

E-post

christer.dynna@mailfence.com

Mobil

92041533

Kort om meg

Grundig og nysgjerrig skribent med master (kunsthistorie og fransk) Bred erfaring med jordnært redaksjonsarbeid. God på kilder, muntlige og skriftlige, tar egne bilder, lager video – og fakturerer.

Biografi

Har levert kunstkritikk og journalistikk til diverse norske (små) redaksjoner – og også bilder og video.
Liker å jobbe i skjæringsfeltet kultur og samfunnsnytte/ sosial virkelighet i dag.
Maktkritisk og erfaring med kilder uten medietrening, og de som har en agenda. Bruker VVP som verktøy, og liker å sparre med redaktør underveis og i redigering.

Har selv jobbet som redaktør og laget og utgitt tidsskrifter.

Behersker og bruker Kinemaster og iMovie (video), Adobe CS, Audacity og annet innen forefallende redaksjonelt arbeid/ sammensatte oppdrag.
Research og intervjuer gjøres også på engelsk og fransk (skriftlig / muntlig).

Målform

Bokmål

Språk jeg behersker

norsk, engelsk, fransk

Norsk Journalistlag

Om Frilanskatalogen

Frilanskatalogen er utviklet og driftes av Norsk Journalistlag (NJ). Den viser de frilansjournalister og - fotografer som er medlemmer i NJ og som har registrert seg i katalogen. Her kan oppdragsgivere enkelt finne frem til aktuelle frilansere, og ta direkte kontakt.

Les mer om Norsk Journalistlag

Om NJ Frilans

NJ Frilans er et lag i Norsk Journalistlag. Journalister og fotografer som har journalistikk som yrke, kan søke om medlemskap. Norsk Journalistlag arbeider for medlemmenes arbeidsbetingelser og for journalistikkens vilkår i samfunnet.

Les mer om NJ Frilans