astrid eggesvik

Adresse

odinsgate 31 a
0260 OSLO

Telefon

22434410

E-post

astride2@broadpark.no

Kort om meg

Astrid er skribent/oversetter. Fra 1988 har hun forsørget seg som frilanser for ukepressen/forlag. Noveller og kortromaner er trykt i Norge,Sverige og Danmark. Oversetter fra engelsk, svensk og dansk.

Biografi

Født 1970 i Oslo, og oppvokst her. Bor fortsatt i Oslo med to døtre på 8 og 12.

1988:examen artium med språkene engelsk, fransk og italiensk fra Oslo Katedralskole

1988: ex. phil og bokføringsprøve for jurister, Universitetet i Oslo

1990: Jus, 1. avdeling, Universitetet i Oslo.

1991: Nordisk grunnfag, Universitetet i Oslo

1992: Jus, 2. avdeling, Universitetet i Oslo

Både under og etter studiene arbeidet Astrid for fullt med oversettelser og egenproduksjon, redigering og konsulentoppdrag for ukepressen, for det meste Hjemmet Mortensen forlag og bladene DET NYE og Norsk Ukeblad. Av dette utgjorde egenproduksjon av romaner og noveller ca. en tredjedel av hennes arbeid, og hun skrev ca 20 kortromaner som ble utgitt i perioden 1993-98, bitvis eller i sin helhet.

I 1994 begynte Astrid Eggesvik å skrive på heltid, noveller og kortromaner og intervjuer for ukepressen. Fra 1996 også som fast oversetter for Damm, senere Cappelen Damm, med romanoversettelser av "feelgood" litteratur og forfattere som Marian Keyes, Emily Giffin og mer hardkokte spenningsbøker av typen Internasjonal thriller. Til sammen har hun oversatt mer enn 40 romaner i perioden 1996 og frem til i dag. Den siste tiden har Astrid hatt flere oversetteroppdrag for det nye forlaget SILKE, med en sterk kvinneprofil og varierte utgivelser.

Astrid er medforfatter til boken MIN GRESKE KJÆRLIGHET, utgitt 1998 på bokklubben Virkelighetens Verden, og førte boken i pennen for sin venn og svigerinne Hanne Mi Sauge.

Boken kom senere(2001) ut i pocketutgave.

Hun har også vært medvirkende og ghostwriter til andre utgivelser fra samme forlag.

Astrids spesialområde som ukebladjournalist har vært intervjuer fra virkelighetens verden, og virkelighetens spenningshistorier har opptatt henne også i forhold til valg av temaer for egen skriving. I 2010 skrev hun en privat biografi for en spennende kvinne. Denne typen arbeid er noe Astrid takler godt, og hun får lett kontakt med mennesker.

De siste fire årene har Astrid arbeidet mye med novellestoff, og har levert mange av disse til salg i løpet av denne tiden, fortsatt i ukepressen og til flere forskjellige blader. Hun har hatt en rekke noveller på trykk fra 2007 og frem til i dag, etter en lengre pause i novelleproduksjonen på grunn av småbarnstid. (Astrid har to døtre på 10 og 14). Hun er fortsatt tilknyttet Hjemmet Mortensen, Allers, svenske Allas veckotidning og Norsk Ukeblad som fast frilanser, og arbeider med redigering, oversettelser og konsulentoppdrag i tillegg til sine egne skriveprosjekter. Hun har også skrevet en del artikler fra det klassiske musikkmiljøet, og er interessert i dette feltet.

Målform

Bokmål

Arbeidsprøver

Arbeidsprøvene (inkl fotografier/tegninger) er beskyttet etter Lov om opphavsrett, og kan ikke brukes uten avtale med frilanseren på denne siden.

Norsk Journalistlag

Om Frilanskatalogen

Frilanskatalogen er utviklet og driftes av Norsk Journalistlag (NJ). Den viser de frilansjournalister og - fotografer som er medlemmer i NJ og som har registrert seg i katalogen. Her kan oppdragsgivere enkelt finne frem til aktuelle frilansere, og ta direkte kontakt.

Les mer om Norsk Journalistlag

Om NJ Frilans

NJ Frilans er et lag i Norsk Journalistlag. Journalister og fotografer som har journalistikk som yrke, kan søke om medlemskap. Norsk Journalistlag arbeider for medlemmenes arbeidsbetingelser og for journalistikkens vilkår i samfunnet.

Les mer om NJ Frilans